Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Tijdelijke maatregelen specifiek voor inschrijvingen tijdens de coronacrisis

INSCHRIJVINGSDATA

Voor het inschrijven van alle kinderen (geboren in 2018 en ouder) voor het schooljaar 2020-2021 gelden volgende afspraken:

 • De inschrijvingen beginnen op 1 april 2020 om 12:00.
 • De voorrangsgroepen:
  • Broers/zussen en kinderen van personeel zijn er niet, omdat de school in oprichting is.
  • Indicator en niet-indicator leerlingen kunnen inschrijven van 1 april 2020 t/m 24 april 2020.
 • Vanaf 29 mei 2020 zijn er vrije inschrijvingen (voor de -eventueel- nog resterende vrije plaatsen). Dit is hetzelfde voor alle scholen in Leuven.

HOE INSCHRIJVEN?

De inschrijvingen gebeuren digitaal.

 • 1 april 2020 – 24 april 2020: de inschrijvingen gebeuren digitaal. Dit is een uitzonderingsmaatregel omwille van het coronavirus. Gedurende deze inschrijvingsperiode van indicator en niet-indicatorleerlingen spelen volgende factoren niet mee: chronologie en afstand. Bijgevolg kan geen enkele inschrijving in deze periode geweigerd worden op basis van capaciteit.
 • Vanaf 29 mei 2020: om 9:00 starten de vrije inschrijvingen (voor de -eventueel- nog resterende vrije plaatsen) ook digitaal. Tot minstens 31 augustus zijn fysieke inschrijvingen niet toegelaten door de Vlaamse Overheid. De volgorde van inschrijven speelt wel een rol. Binnen uiterlijk 7 dagen ontvang je bericht of het een gerealiseerde inschrijving is of de hoeveelste op de wachtlijst het kind staat.

DIGITAAL  INSCHRIJVEN

Het is belangrijk om de volgende vijf stappen -zoals hiernaast beschreven wordt- te doorlopen:

 1. Digitaal inschrijvingsformulier
 2. Raadplegen van Schoolreglement en Pedagogisch project
 3. Instemmingsformulier afdrukken en ondertekenen
 4. Een scan/foto van: het instemmingsformulier én bewijs van identiteit met (voor)naam en geboortedatum mailen naar inschrijvingen@kiemmontessori.be
 5. Bij de start van het schooljaar bezorg je ons de papieren versie van het instemmingsformulier.

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2020-2021

01-09-2020, 09-11-2020, 04-01-2021, 01-02-2021, 22-02-2021, 19-04-2021 en
17-05-2021

Een kind kan ten vroegste instappen op de eerste instapdatum nadat hij/zij twee jaar en zes maanden is.

INDICATOR EN NIET-INDICATORLEERLINGEN

Tijdens de eerste inschrijvingsperiode (1/04/2020 – 24/04/2020) worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling (27%) is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
 • het gezin ontving in het schooljaar 2019-2020 of schooljaar 2018-2019 minstens één schooltoelage (=voor het basisonderwijs of secundair onderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap. Gelieve hiervan een bewijs of een rekeninguittreksel mee te brengen.

VRIJE PLAATSEN

Hieronder een overzicht van de huidige vrije plaatsen per geboortejaar voor het kleuterniveau en per leerjaar voor de lagere school.

VRIJE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2020-2021 KieM

 • Geboortejaar 2018: wachtlijst
 • Geboortejaar 2017: 4 plaatsen
 • Geboortejaar 2016: 2 plaatsen
 • Geboortejaar 2015: wachtlijst
 • 1ste leerjaar: wachtlijst
 • 2de leerjaar: wachtlijst
 • 3de leerjaar: wachtlijst
 • 4de leerjaar: 2 plaatsen
 • 5de leerjaar: 1 plaats
 • 6de leerjaar: 4 plaatsen

Laatste update: 8 september 2020 om 23:00.

Dit formulier is online beschikbaar vanaf 29/05/2020 om 9:00. Tip: vernieuw de webpagina indien deze knop niet werkt (f5).

Per kind vult u dit formulier opnieuw in. Gelieve volledige en correcte informatie te geven.

Omdat we graag juiste wederzijdse verwachtingen scheppen, is het van belang dat u akkoord gaat met het schoolreglement. Om enkele voorbeelden te geven:

 • We verwachten dat u achter de montessoripedagogie staat.
 • We verwachten dat u zich mee inzet voor de schoonmaak van de klaslokalen, 4x/gezin/schooljaar.
 • We rekenen erop dat u de impact begrijpt van de financiële giften die wij niet kunnen verplichten, maar die u wel maandelijks kunt schenken. We zijn voor een groot deel afhankelijk van giften om de kwaliteit te kunnen bieden die wij voor ogen hebben.

We hopen -als natuurschool- dat u dit lijvig pdf-document niet afdrukt.

Dit instemmingsformulier kunt u afdrukken, invullen en ondertekenen per gezin. Hiermee verklaart u zich akkoord met het Schoolreglement en Pedagogisch project van KieM.

Indien het voor u onmogelijk is om dit af te drukken, kunt u een papieren exemplaar aanvragen van schoolreglement en/of instemmingsformulier door te mailen naar inschrijvingen@kiemmontessori.be.

U mailt de volgende documenten naar inschrijvingen@kiemmontessori.be:

 • een scan/foto van het ingevulde en ondertekende instemmingsformulier. Pas als we dit  ontvangen, is de inschrijving definitief in orde.
 • een scan/foto van voor- en achterkant van de KidsID of een ander officieel document met (voor)naam + geboortedatum van uw kind(eren)

Bij het begin van het schooljaar bezorgt u ons dit instemmingsformulier in papieren versie.