Inschrijvingsdata en -procedure

Voor het inschrijven van alle kinderen voor het schooljaar 2023-2024 gelden volgende afspraken:

 • De voorrangsgroepen (broers en/of zussen en kinderen van personeel):
 • Alle kinderen:
 • Vrije inschrijvingen, voor kinderen die nog geen plaats hebben:
  • Inschrijven kan vanaf 23/05/2023 om 9:00 in KieM, Zavelstraat 78, Kessel-Lo
  • De reglementering laat het online inschrijven niet toe. De voorgaande jaren werd dit uitzonderlijk wel toegestaan omwille van Covid-19.

Vanaf 23 mei

Hoe inschrijven op de wachtlijst (of eventueel vrije plaatsen) via deze pagina?

Het is belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

 • Raadpleeg hier het Schoolreglement en Pedagogisch project. Het is belangrijk dat u dit leest en hiermee akkoord gaat vooraleer u uw kind aanmeldt bij KieM!
 • Vanaf 9:00 starten de vrije inschrijvingen in KieM. We vragen om via de hoofdingang aan de voorkant van het gebouw te komen. Je vindt ons op de eerste verdieping. Zorg dat je een identiteitsbewijs van je kind hebt (een officieel document met voornaam, naam, geboortedatum en rijksregisternummer; bijvoorbeeld de kids ID).
 • Indien er een vrije plaats is voor je kind, ontvang je de leerlingenfiche als bewijs van inschrijving. Is er geen vrije plaats beschikbaar, dan komt je kind op de wachtlijst.
 • Heb je een vraag over de inschrijvingen? Mail dan naar inschrijvingen@kiemmontessori.be

instapdata

Schooljaar 2023-2024

Een kind kan ten vroegste instappen op de eerste instapdatum nadat hij/zij twee jaar en zes maanden is. Dit zijn de data waarop nieuwe leerlingen kunnen instappen:

 • 01-09-2023
 • 06-11-2023
 • 08-01-2024
 • 01-02-2024
 • 19-02-2024
 • 15-04-2024
 • 13-05-2024

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

Op de website van Naar school in Vlaanderen, kunt u vanaf 7 januari de meest recente versie vinden van de vrije plaatsen in KieM. https://www.naarschoolinvlaanderen.be/