Inschrijvingsdata en -procedure

Voor het inschrijven van alle kinderen voor het schooljaar 2022-2023 gelden volgende afspraken:

 • De voorrangsgroepen (broers en/of zussen en kinderen van personeel):
 • Alle kinderen, zowel indicator als niet-indicator leerlingen*:
 • Vrije inschrijvingen, voor kinderen die nog geen plaats hebben:
  • Inschrijven kan vanaf 2/06/2022 om 9:00
  • Op deze pagina zal je vanaf 2 juni het inschrijvingsformulier vinden

*Indicator en niet-indicatorleerlingen

Tijdens de eerste inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
 • Het gezin ontving in het schooljaar 2020-2021 of schooljaar 2019-2020 minstens één schooltoelage (=voor het basisonderwijs of secundair onderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap. Gelieve hiervan een bewijs of een rekeninguittreksel mee te brengen.

Vanaf 2 juni

Hoe inschrijven op de wachtlijst (of eventueel vrije plaatsen) via deze pagina?

Het is belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

 • Raadpleeg hier het Schoolreglement en Pedagogisch project. Het is belangrijk dat u dit leest en hiermee akkoord gaat vooraleer u uw kind aanmeldt bij KieM!
 • Vul het digitaal inschrijvingsformulier in door op onderstaande groene knop te klikken.
 • Indien de inschrijving gelukt is, ontvang je enkele dagen later de leerlingenfiche en een vragenlijst over de achtergrond van het kind. Indien je kind op de wachtlijst staat, ontvang je niets.
 • Je mailt de ingevulde leerlingenfiche, de ingevulde vragenlijst en een bewijs van identiteit met (voor)naam, geboortedatum en rijksregisternummer naar inschrijvingen@kiemmontessori.be

instapdata

Schooljaar 2022-2023

Een kind kan ten vroegste instappen op de eerste instapdatum nadat hij/zij twee jaar en zes maanden is. Dit zijn de data waarop nieuwe leerlingen kunnen instappen:

 • 01-09-2022
 • 07-11-2022
 • 09-01-2023
 • 01-02-2023
 • 27-02-2023
 • 17-04-2023
 • 22-05-2023

Vrije plaatsen schooljaar 2022-2023

Hieronder een overzicht van de vrije plaatsen per geboortejaar voor het kleuterniveau en per leerjaar. Deze aantallen worden aangepast na de inschrijvingsperiode van de voorrangsgroepen en na de inschrijvingsperiode van indicator en niet-indicatorleerlingen:

(Laatste update gebeurd op 31 augustus 2022 om 22:00)

 • Geboortejaar 2020: 0 plaatsen
 • Geboortejaar 2019: 0 plaatsen
 • Geboortejaar 2018: 0 plaatsen
 • Geboortejaar 2017: 3 plaatsen
 • 1ste leerjaar: 0 plaatsen
 • 2de leerjaar: 3 plaatsen
 • 3de leerjaar: 2 plaatsen
 • 4de leerjaar: 0 plaatsen
 • 5de leerjaar: 1 plaats
 • 6de leerjaar: 3 plaatsen